Σύνδεσμοι
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Δημαρχείο:
22430 61206                                                            
Δημοτικό Γραφείο Τουρισμού: 
22430 61412 
Λιμεναρχείο: 
22430 61208
Αστυνομία: 
22430 61207
Αεροδρόμιο: 
22430 61410
Αγροτικό Ιατρείο:  
22430 61222
Φαρμακείο: 
22430 61666
Ολυμπιακή: 
22430 61588
Paradise Travel:
22430 59808
Astypalea Tours:
22430 61 571-2, 61328
Taxi (Κική): 6975 706 365
Taxi (Παντελής): 6976 256 461
Alpha Bank (πρώην Εμπορική):
22430 59890

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Copyright © 2015 Evdokia's Rooms, all rights reserved.
POWERED BY SigmaWeb's SiteBuilder